Работата по тази книга беше свързана с повече ровичкане и осмисляне на информация, отколкото предполагах при започването й: от Теория на суперструните до космогонията на розенкройцерите; през загадките на пирамидите и изчезналите цивилизации, та до скалните светилища по нашите земи. Мистериите са навсякъде, а хипотезите многобройни и често противоречащи си.

В резултат се появиха доста бележки под линия, макар че някои обяснения запазих за тук, а въпросите в книгата може да ви се сторят повече от отговорите. Повярвайте ми, причината не е само във вратичката, която авторите обичат да оставят за продължение на историите си.

Всяка информация напомня на мислещия човек за огромните празнини в познанията му. Само един мислещ човек може да осъзнае верността на максимата „Аз знам, че нищо не знам“. И да потърси начини да научи повече.