В епохата преди Разселването звездна система ОРХ-6-Поларис е проучвана от пионерските кръстосвачи. Според официалните доклади условията в цялата система са неподходящи за живот и колонизация. Това се отнася и за четвъртата планета в системата – Кварта, на която са открити скални образувания, напомнящи руини от изкуствен произход.