Глава I : Разпределението
Глава II : Мечтатели (откъси 1 и 2)
Глава III : Мъгливият остров (откъс)
Глава IV : Гости
Глава V : Тунелният център
Глава VI : Сенки от миналото (откъс)
Глава VII : Тайни
Глава VIII : Устрем
Глава IX : Тунелите
Глава X : Свят без име
Глава XI : Бягството
Глава XII : Съобщението
Глава XIII : Спасение
Глава XIV : Заговорници
Глава XV : Денят
Глава XVI : Сблъсък
Глава XVII : Епилог