Псевдонимът Инге Нера съдържа информация за професионалното ми образование, както и за любимите ми чужди езици:

Инге – немското звучене подсказва за пристрастието ми към езика на Гьоте и Меркел 😉

Нера – препраща ви веднага към испанския, към който също имам специално отношение.

Прочетени като една дума, двете имена звучат като „ингенера“ [ingenera], т.е. инженер.

Ако прочетете книгата, ще се убедите, че не само авторският псевдоним, но и повечето от имената на героите не са случайни.