Едни от първите, пожелали да напуснат Земята, били наследниците на древните хипари – миролюбиви хорица без амбиции за кариера и пари, които живеели в комуни и от векове се наричали “деца на цветята”. Те дали и названието на новия си свят – Звездна градина. Последвали ги онези, които търсели прост живот и такива, които търсели простор и свобода; хора, които обичали земята, живота и животните. С времето желаещите да се присъединят ставали все повече и този наплив лесно можел да създаде една нова Ера на Дивия запад, ако не било предложението на фондацията. Разпределителните комисии на Земята не допуснали в Звездна градина авантюристи, военнолюбци и хора, склонни към насилие. Те били изпращани на съвсем друго място. С годините този друг свят започнал да се нарича Бойна звезда.

„Каменни трохи“, Глава І: Разпределението

Звездна градина
Отбелязана с: