Както много от великите открития на човечеството, това също станало случайно, благодарение на неколцина астронавти, запалени по научната фантастика (тогава този жанр все още съществувал). Твърдо убедени от литературата, че съществува по-пряк начин за прекосяване на пространството от очевидния, те – поне така се твърди – използвали изследванията за аномалиите на черните дупки, а правели и собствени експерименти. Факт е, че данните от всичките им изчисления и експерименти никога не били публикувани, но в следващите стотина години Пионерите построили Входните точки и първите заселници започнали да се подготвят за път. В онези дни отново се намесила фондацията. Тя дала странното предложение на всеки от новите светове да се изпращат само хора с определени наклонности или талант.

„Каменни трохи“, Глава І: Разпределението
 

***

Идеята за пресичане на пространството чрез използване на “червейни дупки” вълнувала хората още в предкосмическата ера – във времена, когато човечеството си било самодостатъчно и било заето предимно с намиране на начини да освобождава паметта си от лавинно растящите количества информация, както и да минимизира физическите усилия за извършване на каквато и да било дейност. В резултат възникнали роботехнологиите, мозъчните екстеншъни, виртуалните градове и още много екстравагантни решения на тогавашното общество.

Част от тях Земята ползваше и до днес: истеричните усилия за глобално следене на всяко човешко същество, влязло през Входните точки или родено на планетата; шизофренните виртуални ваканции, центровете за усъвършенстване на вида, доблерите …

За съжаление всички тези усилия по фетишизиране на комфорта, външността и социалната адаптивност на индивида довели до почти пълна незаинтересованост към други направления в развитието на човечеството – както в научно, така и в културно отношение. Темата за червейните дупки постепенно се пренесла от научните лаборатории в научната фантастика, а тя от своя страна била изтласкана от приказните истории на фентъзи културата, тиражирани в писмен и мултимедиен вид.

„Каменни трохи“, Глава IІ: Мечтатели
 

Тунелите
Отбелязана с: