Настоящи и бивши военни, мъже на честта и на силата, младежи, зомбирани от екшън-културата, налудничави изобретатели и търсачи на силни усещания формирали света на Бойна звезда. Основният им град също бил наречен в чест на стара филмова одисея – Галакси (Галактика). В него се сформирало командването, което с течение на времето поело изцяло управлението на неспокойния свят. Военните въвели железни правила и дисциплина и така въпреки боевете и схватките, на Бойна звезда се установил завиден обществен ред. Постепенно новият свят престанал да бъде мъжка територия.

„Каменни трохи“, Глава І: Разпределението
 

─ А знаеш ли как е бил построен Стартрек? – Алек се опитваше да избегне тишината и тъй като спътничката му не го улесняваше, той заразказва историята на планетата:
─ Първите заселници тук зачитали единствено законите на джунглата. Това било и първото название на нашия свят: Джунглата. Яки, решителни, въоръжени мъже, те пристигали с намерението да забогатеят и да властват.
─ Историята се повтаря. Такива били и завоевателите на Западните континенти в тъмните предкосмически векове – кимна вещерката.
─ Да, но тук нямало коренно население. Не се знае колко заселници измрели в битките “всеки срещу всеки”, преди да се появи първият Главнокомандващ. Юлиус Максуел. Бивш майор във военно-въздушните сили на Земята, той бил освободен от длъжност поради конфликт с началството. Пристигнал с жена си и тримата си сина. Вероятно те били причина да се погрижи за сигурността на вече “уседналите” колонисти, като сформира малък защитен отряд. Разположили се в неголям лагер около Входната точка. Максуел въвел Първите правила и лагерът започнал бързо да се разраства. Отрядът му също. Сигурността и струпването на мускули изкушавали все повече жени. В лагера се появили представителки на най-древната професия, а също и други – авантюристично или феминистично настроени. Военното обучение станало задължително за всички граждани. Положени били основите на Академията за военни изкуства. В същото време в другия край на планетата несъгласните с правилата на Максуел основали свое селище с името Изходна точка. Тъй като това били предимно хора войнствени, но несвикнали с подчинение, хаосът и анархията обусловили екстензивно развитие. Това по никакъв начин не попречило борбата между Лагера и Изходна точка да продължава десетилетия наред, без някоя от страните да получи надмощие.
─ Но днес вече тази борба е стихнала?
─ Да, защото колонизирането на допълнителни планети изисквало обединените усилия на хората от двете селища, превърнали се междувременно в два мегаполиса. Помирението било в името на общата кауза. В чест на старите космически екшъни Джунглата тогава била прекръстена на Бойна звезда. Лагерът се превърнал в главен град Галакси, а Изходна точка – в Стартрек. Днес пристигащите на Бойна звезда рядко си дават сметка, че тя не е единичен свят, а сърцето на една колонизирана планетна система.
─ Онова, което ме учудва, е, как една милитаристична планета все още не се е самовзривила.
─ Бойни действия и учения отдавна се провеждат само на допълнителните планети. А как сме устояли? Ами, както казах, Юлиус Максуел въвел спъсителните правила. Затова в негова чест е измислена и добавката “Мак” пред фамилните имена. Тя означава потомствен жител на планетата най-малко от три поколения насам. В лагера на Максуел освен контрол на заселниците, твърдо не се допускало внасянето на ядрено, химическо или биологическо оръжие, което би могло да застраши живота. За сметка на това, притокът на роботи и технологии от Земята бил неограничен.
─ Което позволило в Стартрек да построят първия космодрум на планетата и да започнат изследвания на планетната система?
─ Да, така се развила Изходната точка.
Сола вече знаеше, че понастоящем желаещите да участват в туристически военни походи пристигаха в Галакси с тунелното трасе от Земята, прехвърляха се с обикновен въздушен транспорт в Стартрек и пътя до обещаното приключение изминаваха със совалки – вариант евтин, удобен и проверен.

„Каменни трохи“, Глава VIIІ: Устрем
 

Бойна звезда
Отбелязана с: