Работата по тази книга беше свързана с повече ровичкане и осмисляне на информация, отколкото предполагах при започването й: от Теория на суперструните до космогонията на розенкройцерите; през загадките на пирамидите и изчезналите цивилизации, та до скалните светилища по нашите земи. Мистериите са навсякъде, а хипотезите многобройни и често противоречащи си.

И ако въпросите в книгата са повече от отговорите, то това се дължи не само на „вратичката“, която всеки автор си оставя за продължение на историята.

Всяка информация напомня на мислещия човек за огромните празнини в познанията му. Само един мислещ човек може да осъзнае верността на максимата „Аз знам, че нищо не знам“. И да потърси начини да научи повече.